Rozwój dziecka w żłobku – Żłobek w Warszawie

 w Aktualności

W jaki sposób żłobek wspiera prawidłowy rozwój dziecka?

Zadaniem żłobka niepublicznego takiego jak Psoty i Chichoty jest odegranie w życiu dziecka jednej z najważniejszych ról. Żłobek prywatny w Warszawie pomaga w nauce, pielęgnacji i rozwoju wielu umiejętności malucha oraz wpływa na wszystkie sfery jego rozwoju. Okres żłobkowy to przestrzeń, w której maluch buduje swoją świadomość, stawiając czoła codziennym wyzwaniom. Ważne jest, aby w tym czasie nie pospieszać brzdąca w jego dokonaniach, bo każde dziecko może rozwijać się w swoim własnym tempie.

Jakie sfery rozwoju rozwijają się w prywatnym żłobku w Warszawie

Żłobek pełni w życiu dziecka niezastąpioną funkcję. Mianowice przygotowuje malucha do etapu przedszkolnego, gdzie nabierze on większej samodzielności. W tym czasie dziecko musi być gotowe fizycznie, społecznie i emocjonalnie, aby bez obcowania w ciągu dnia z rodzicem, sprostać codziennym wyzwaniom. Dlatego żłobek jest idealnym miejscem, gdzie dziecko podczas doskonale dobranego programu rozwija się po wieloma aspektami. Niepubliczny żłobek wspiera jego rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny, poznawczy, a także socjalizacja malucha wzbija się na wyższy poziom. Jak sfery rozwoju wpływają na dziecko?

Sfera emocjonalna

Żłobek Bemowo to przestrzeń, w której maluch poznaje emocje, potrafi je rozpoznawać i wie, jak je wyrażać. Dając dziecku wolność w sferze emocjonalnej, umożliwiamy mu swobodne pielęgnowanie uczuć, jakie brzdąc oddaje całym sobą. Należy pamiętać, że maluch w wieku żłobkowym łatwo zmienia kierunek emocji, będąc w stanie wybuchnąć płaczem, po czym szybko przejść do radosnych pląsów. Dlatego ważne jest umożliwienie dziecku okazywania emocji, pokazaniu maluchowi prawidłowego ich okazywania i nakierowywania go na budowanie pewności siebie.

Sfera społeczna

Rozwój społeczny dziecka to proces, który rozpoczyna się już w chwili jego narodzin. Dostosowując się do życia rodzinnego, poznaje ono zasady panujące w grupie, wtapia się w nią, wzoruje się na dorosłych, którzy budzą w nim zaufanie. Kolejnym miejscem, które przyczynia się do rozwoju społecznego dziecka, jest żłobek, a w późniejszym etapie przedszkole. W prywatnym żłobku dziecko każdego dnia poznaje zasady współpracy w grupie z rówieśnikami. Badania wskazują jednoznacznie: Maluch, uczęszczając do żłobka, staje się bardziej uspołecznione i lepiej radzi sobie w przedszkolu.

Sfera fizyczna

Gdy dziecko uczęszcza do żłobka, jego rozwój fizyczny nabiera pędu. Zachodzą istotne zmiany w jego budowie ciała. Zmiany te dotyczą także układu ruchowego dziecka, a cały jego organizm niesamowicie się wzmacnia. W prawidłowym rozwoju fizycznym dziecka istotna jest motoryka jego ciała. Każdego dnia podnosząc dziecku poprzeczkę, motywujemy go do obrania prawidłowego kierunku, aby było ono silne i zdrowe. W trakcie pobytu w żłobku maluch często nabiera większej świadomości swojego ciała, łatwiej jest mu chodzić, biegać, a także poprawia się jego motoryka mała.

Sfera poznawcza

W czasie żłobkowym maluch wyróżnia się spostrzegawczością, niezwykle szybkim pochłanianiem zdobytych informacji oraz naśladownictwem. W rozwoju poznawczym w żłobku ćwiczymy u dziecka koncentrację i rozwiązywanie problemów. Początki pobytu malucha w żłobku bywają trudne. Jednak czas jego wejścia w nowy etap, nabranie ciekawości świata błyskawicznie sprawia, że dziecko wchodzi w nową życiową przygodę całym sobą i czerpie z tego procesu wiele korzyści. Rozwój poznawczy wpływa na mowę dziecka, jego logikę, naukę mówienia i słuchania.

Żłobek pomaga dziecku wspiera indywidualny rozwój dziecka

Żłobek Psoty i Chichoty to placówka, która ze szczególną troską pomaga dziecku stać się silne i gotowe na dalsze etapy jego kształcenia. W naszych progach każdy maluch otoczony jest indywidualną opieką, która bacznie czuwa nad jego prawidłowym rozwojem. Zabawy, które wdrażamy, codzienne zajęcia to krok w stronę samodzielności każdego podopiecznego naszego żłobka w Warszawie. Również kompetencje wychowawców, którzy są w naszej placówce, pozwalają na profesjonalne prowadzenie zajęć z logopedii, sensoryki, czy gimnastyki, jakie mają nieoceniony wpływ na kształtowanie motoryki dużej, motoryki małej, mowy, zdrowia i fizycznego rozwoju dziecka. Żłobek to krok w stronę budowania własnej wartości malucha i rozwój jego samodzielności.

Żłobek w Warszawie a rozwój dziecka