Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobki w Warszawie ceny, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.

Czesne cały etat: 1790 zł
7:30 – 17:30

Każda rozpoczęta dodatkowa godzina: 100 zł/godz.

Opłata rekrutacyjna:
Opłata rekrutacyjna – Wpisowe (jednorazowa opłata bezzwrotna): 700 zł

W opłacie wpisowej dziecko ma zapewnione miejsce w placówce przez cały okres trwania umowy, upominek urodzinowy, mikołajkowy, całą wyprawkę plastyczną, przybory toaletowe – mydełka, ręczniki papierowe, papier toaletowy, stały dostęp do wody itp…

Wyżywienie całodniowe: 21,00 zł/dzień,
Dieta: 22,00 zł/dzień.

Własne wyżywienie tylko w przypadku, gdy dziecko ma wyjątkową alergię i catering nie może spełnić jej wymagań.

Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna-jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca dziecka w placówce.  Opłata wpisowa przeznaczona jest na całoroczny cykl teatrzyków, wyprawkę plastyczną oraz dydaktyczna, naczynia kuchenne,zestawy śliniaczków itp. 
Opłata wpisową pobierana jest tylko raz. 

 

Umowa rezerwacyjna do pobrania:

 

Cennik „Psoty i Chichoty”

Przedstawiamy koszty pobytu maluszków w naszym żłobku i zapraszamy do wspólnej nauki przez fantastyczną zabawę. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

 1. Rodzice/Opiekunowie w związku z zawarciem z Placówką Umowy o świadczenie usług, zobowiązani są do zapłaty na rzecz Placówki:
 2. a) opłata rekrutacyjna wpisowa – jednorazowa, bezzwrotna.
 3. b) opłaty rezerwacyjnej – w przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem min 3 miesięcznym,
 4. c) czesnego – kwoty bazowej, płatnej za okresy miesięczne z góry, zgodnie z tabelą płatności (zwaną w dalszej treści „Tabelą płatności”);
 5. d) opłaty za wyżywienie –płatnej za okresy miesięczne na koniec miesiąca, zgodnie z Tabelą płatności. Placówka do ostatniego dnia miesiąca wystawi fakturę, którą rodzic zobowiązuje się opłacić do 5 dnia miesiąca.
 6. e) opłat z tytułu dodatkowej opieki nad Dzieckiem – po godzinach wykupionych pakietów, zgodnie z Tabelą Płatności;
 7. Miesięczne czesne i opłaty za wyżywienie regulowane są przez Rodziców/Opiekunów z góry, przelewem do 5-go dnia miesiąca za który opłacane jest czesne. Dotyczy to również przedpłaty na pobyt liczony na godziny.
  W tytule płatności należy każdorazowo podać imię i nazwisko Dziecka.
 1. Należności z tytułu dodatkowej opieki nad Dzieckiem, które ze względu na termin realizacji nie zostały rozliczone w stałych miesięcznych opłatach określonych w ust. 2 powyżej, zostaną rozliczone w kolejnej opłacie czesnego.
 2. W terminie 14 dni od daty otrzymania wyliczenia Rodzice/Opiekunowie mogą złożyć pisemną reklamację co do poprawności dokonywanych naliczeń. Reklamacje są rozpatrywane przez właściciela placówki w terminie 7 dni roboczych od ich złożenia.
 3. Podane w „Tabeli płatności” okresy czasowe są stałymi okresami godzinowymi pomiędzy którymi dzieci mogą przebywać w placówce w ramach wykupionego „okna czasowego”. Późniejsze przybycie dziecka do placówki, nie upoważnia do dłuższego pobytu. Odbiór dziecka po czasie podanym w „Tabeli płatności”, spowoduje naliczenie nadgodzin.
 4. Nadgodziny liczone są w pełnych godzinach za każde rozpoczęte 15 minut pobytu dziecka ponad wykupiony czas.
 5. W czasie nieobecności dziecka w żłobku, opłata za wyżywienie nie będzie naliczana pod warunkiem poinformowania Placówki j o nieobecności dziecka w żłobku.
 6. Zgłaszanianieobecności  należy  dokonywać  SMSem  TYLKO  i  WYŁĄCZNIE  na  numer  telefonu:  660 515 223.Inne zgłoszenia nie spowodują odliczenia!
 7. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonywać do godz 18:00 dnia poprzedzającego nieobecność lub rano najpóźniej do godz.8:00
 8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Rodziców z obowiązku wniesienia opłat, o których mowa w pkt 1 Cennika, w okresie trwania wypowiedzenia o którym mowa w Statucie.
 9. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego pisemnego wypowiedzenia przez Rodziców, nie zwalnia od obowiązku opłat, o których mowa w Cenniku.
 10. W przypadku zamknięcia Placówki z przyczyn, o których mowa w §2pkt2b-c oraz §2pkt3, Rodzicom/Opiekunkom nie przysługuje zwrot lub pomniejszenie kwoty czesnego za okres zamknięcia placówki.
Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobki w Warszawie ceny, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.
Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.