Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobki w Warszawie ceny, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.

Czesne cały etat: 1650 zł
7:30 – 17:30

Czesne niepełny etat: 1400 zł
7:30 – 12:30
12:30 – 17:30

Każda rozpoczęta dodatkowa godzina: 100 zł/godz.

Opłata rekrutacyjna:
Opłata rekrutacyjna – Wpisowe (jednorazowa opłata bezzwrotna): 700 zł

W opłacie wpisowej dziecko ma zapewnione miejsce w placówce przez cały okres trwania umowy, upominek urodzinowy, mikołajkowy, całą wyprawkę plastyczną, przybory toaletowe – mydełka, ręczniki papierowe, papier toaletowy, stały dostęp do wody itp…

Wyżywienie całodniowe: 18,00 zł/dzień,

Własne wyżywienie tylko w przypadku, gdy dziecko ma wyjątkową alergię i catering nie może spełnić jej wymagań.

Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna-jest równoznaczna z zarezerwowaniem miejsca dziecka w placówce.  Opłata wpisowa przeznaczona jest na całoroczny cykl teatrzyków, wyprawkę plastyczną oraz dydaktyczna, naczynia kuchenne,zestawy śliniaczków itp. Opłata wpisowa zawiera TYDZIEŃ ADAPTACYJNY.
Opłata wpisową pobierana jest tylko raz. 

 

Umowa rezerwacyjna do pobrania:

 

Cennik „Psoty i Chichoty”

Przedstawiamy koszty pobytu maluszków w naszym żłobku i zapraszamy do wspólnej nauki przez fantastyczną zabawę. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

 1. Rodzice/Opiekunowie w związku z zawarciem z Placówką Umowy o świadczenie usług, zobowiązani są do zapłaty na rzecz Placówki:
 2. a) opłata rekrutacyjna wpisowa – jednorazowa, bezzwrotna.
 3. b) opłaty rezerwacyjnej – w przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem min 3 miesięcznym,
 4. c) czesnego – kwoty bazowej, płatnej za okresy miesięczne z góry, zgodnie z tabelą płatności (zwaną w dalszej treści „Tabelą płatności”);
 5. d) opłaty za wyżywienie –płatnej za okresy miesięczne na koniec miesiąca, zgodnie z Tabelą płatności. Placówka do ostatniego dnia miesiąca wystawi fakturę, którą rodzic zobowiązuje się opłacić do 5 dnia miesiąca.
 6. e) opłat z tytułu dodatkowej opieki nad Dzieckiem – po godzinach wykupionych pakietów, zgodnie z Tabelą Płatności;
 7. Miesięczne czesne i opłaty za wyżywienie regulowane są przez Rodziców/Opiekunów z góry, przelewem do 5-go dnia miesiąca za który opłacane jest czesne. Dotyczy to również przedpłaty na pobyt liczony na godziny.
  W tytule płatności należy każdorazowo podać imię i nazwisko Dziecka.
 1. Należności z tytułu dodatkowej opieki nad Dzieckiem, które ze względu na termin realizacji nie zostały rozliczone w stałych miesięcznych opłatach określonych w ust. 2 powyżej, zostaną rozliczone w kolejnej opłacie czesnego.
 2. W terminie 14 dni od daty otrzymania wyliczenia Rodzice/Opiekunowie mogą złożyć pisemną reklamację co do poprawności dokonywanych naliczeń. Reklamacje są rozpatrywane przez właściciela placówki w terminie 7 dni roboczych od ich złożenia.
 3. Podane w „Tabeli płatności” okresy czasowe są stałymi okresami godzinowymi pomiędzy którymi dzieci mogą przebywać w placówce w ramach wykupionego „okna czasowego”. Późniejsze przybycie dziecka do placówki, nie upoważnia do dłuższego pobytu. Odbiór dziecka po czasie podanym w „Tabeli płatności”, spowoduje naliczenie nadgodzin.
 4. Nadgodziny liczone są w pełnych godzinach za każde rozpoczęte 15 minut pobytu dziecka ponad wykupiony czas.
 5. W czasie nieobecności dziecka w żłobku, opłata za wyżywienie nie będzie naliczana pod warunkiem poinformowania Placówki j o nieobecności dziecka w żłobku.
 6. Zgłaszanianieobecności  należy  dokonywać  SMSem  TYLKO  i  WYŁĄCZNIE  na  numer  telefonu:  660 515 223.Inne zgłoszenia nie spowodują odliczenia!
 7. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonywać do godz 18:00 dnia poprzedzającego nieobecność lub rano najpóźniej do godz.8:00
 8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Rodziców z obowiązku wniesienia opłat, o których mowa w pkt 1 Cennika, w okresie trwania wypowiedzenia o którym mowa w Statucie.
 9. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego pisemnego wypowiedzenia przez Rodziców, nie zwalnia od obowiązku opłat, o których mowa w Cenniku.
 10. W przypadku zamknięcia Placówki z przyczyn, o których mowa w §2pkt2b-c oraz §2pkt3, Rodzicom/Opiekunkom nie przysługuje zwrot lub pomniejszenie kwoty czesnego za okres zamknięcia placówki.
Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobki w Warszawie ceny, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.
Żłobek Bemowo Warszawa, żłobek Warszawa, żłobek Bemowo, żłobek w Warszawie, najlepszy żłobek w Warszawie.