Czy logopedia i logorytmika to potrzebne zajęcia?

 w Aktualności

Nasz niepubliczny żłobek Psoty i Chichoty pragnie dać wszystkim maluszkom solidne podstawy do dalszych etapów kształcenia się. Chcemy, aby w naszych progach rozwijały się one prawidłowo i w swoim własnym tempie. Dlatego też nasza placówka oferuje szereg zajęć, które pozwolą dzieciom poznawać nowe umiejętności, ukierunkowywać je na właściwe tory i rozwijać je. Właśnie takimi zajęciami są te logopedyczne i logorytmiczne, które na stałe goszczą w tygodniowym planie w żłobku Psoty i Chichoty. Zobaczmy, czym charakteryzują się te zajęcia i dlaczego są tak istotne na tym etapie kształcenia się maluszków.

Etapy porozumiewania się dziecka ze światem

Dziecko w ciągu pierwszego roku życia rozwija swoją zdolność do komunikacji ze światem. Już będąc w brzuchu matki, maluch reaguje na dźwięki i doskonale rozpoznaje głos matki. W pierwszych miesiącach życia dziecko porozumiewa się z otoczeniem za pomocą płaczu, by oznajmić swój niepokój i niezadowolenie. Pomiędzy 2, a 3 miesiącem życia maluch zupełnie nieświadomie wydaje z siebie dźwięki, które świadczą o tym, że dziecko jest w stanie wyprostować krtań. Etap ten trwa do 6 miesiąca życia i stanowi niejako przygotowanie do mówienia. Koniec tzw. głużenia to rozpoczynające się gaworzenie. Dziecko jest w stanie już naśladować otoczenie, wydobywając ze swojego gardła pojedyncze sylaby, a kolejno łączy je ze sobą i powstają wyczekiwane sylabowania „ma-ma”, „ta-ta”, czy „da-da”. Choć nie mają one jeszcze znaczenia dla dziecka, bo są dla niego niezrozumiałe, to przysparzają wiele radości. Maluch gaworzy, wtedy kiedy jest zadowolony, zrelaksowany i kończy ten etap, rozpoczynając etap mówienia. Teraz dziecko zaczyna rozumieć słowa, wie, co one oznaczają, ale niekoniecznie jest w stanie wypowiedzieć te słowa. Od 12 miesiąca życia dziecka rozpoczyna etap mówienia, dlatego tak ważne jest, aby w żłobku wdrożyć zajęcia wspierająca i rozwijające prawidłową mowę u maluchów.

Logopedia w żłobku Psoty i Chichoty

Logopeda w żłobku jest niejako profilaktorem złych nawyków, które kształtują cały proces mówienia u dziecka. Logopeda poprzez obserwację malucha w czasie zabawy, snu, czy jedzenia jest w stanie wychwycić nieprawidłowości i ustalić plan działania, który na tym etapie zniweluje niepokojące objawy do zera. Podczas obserwacji badany jest niemal cały aparat mowy. Logopeda przygląda się i ocenia, jak dziecko oddycha, jak ma ono rozwiniętą mowę czynną i bierną oraz jakie przejawia zachowania komunikacyjne. Również podczas posiłku oceniany jest sposób jedzenia, połykania, a podczas spotkań indywidualnych logopeda przygląda się zgryzowi, obserwuje, czy prawidłowo rozwinięty jest słuch i narządy artykulacyjne. Wczesne wykrycie przerośniętych migdałów, zbyt krótkiego wędzidełka, czy nieprawidłowej budowy podniebienia eliminuje martwiące problemy w opóźnionej mowie. Dlatego też tak istotne są zajęcia logopedyczne, które będą prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę.

Wyżej opisana praca logopedy to tylko spojrzenie na mowę z punktu widzenia specjalisty i martwiącego się rodzica. Dziecko natomiast zajęcia logopedyczne odbiera bardzo pozytywnie. Podczas nich wykonywane są ćwiczenia, które dają dzieciom dużo radości. Dzieci naśladują głoski, które wypowiada logopeda, dmuchają baloniki, puszczają bańki, rozpoznają różne dźwięki, patrząc w lustro, robią śmieszne miny i dużo się śmieją. By efekt zajęć był jeszcze bardziej pozytywny, zajęcia logopedyczne łączymy z logorytmiką.

Loorytmika Bemowo – Czy są to ważne zajęcia od wczesnych lat życia dziecka?

Logorytmika jest uzupełnieniem logopedii. Pozwala ona podczas tańca i śpiewu ćwiczyć koncentrację, panowanie nad słuchem, wzrokiem i mową podczas ruchu. Zajęcia z logorytmiki zaczynają się zazwyczaj od wykonania przez dzieci prostych czynności, którym oczywiście towarzyszy muzyka. Podczas siedzenia w kółku naśladują one ruchy osoby prowadzącej. Kolejno dodawane są przedmioty, których używa się w rytm muzyki, a następnie włączane są do zajęć gry słowne. Emil Jaques-Dalcroze oraz Carl Orff, czyli twórcy Logorytmiki uważają, że zajęcia te harmonizują mózg i ciało, rytmizują także mowę, śpiew i grę na instrumencie. Logorytmika daje dziecku znakomity start w rozwijaniu mowy. Dzięki ćwiczeniom ruchowym, słuchowym, oddechowym i muzycznym dziedzina ta daje świetne podstawy do prawidłowego rozwoju mowy u dzieci.

Jak od początku życia dziecka rozwijać i wpływać na jego prawidłową mowę?

Przede wszystkim czytać swojemu dziecku. Na początku, gdy nie rozumie wypowiadanych słów, można czytać na głos to, co ciekawi rodziców. Natomiast z każdym kolejnym miesiącem sięgać po teksty, które będą interesujące dla maluszka. Również częste mówienie, wykonywane głośno i wyraźnie ma pozytywny wpływ na późniejszą mowę u malucha. Ważna jest także obserwacja dziecka. Kto jak nie Ty, Drogi rodzicu zna swoją pociechę najlepiej? To Ty jako pierwszy jesteś w stanie zauważyć niepokojące objawy, a także wpłynąć na prawidłowy rozwój mowy u Twojego dziecka. Logopedia i logorytmika to tylko i aż wsparcie całego procesu.

Żłobek Bemowo. Czy logopedia i logorytmika to potrzebne zajęcia?żłobek Warszawa zajęcia logopedyczne