Dokumenty do żłobka

 w Aktualności

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Jeśli martwisz się o przyjęcie dziecka do żłobka, muszę Cię uspokoić. W prywatnym żłobku w Warszawie nie ma potrzeby prowadzenia skomplikowanych procedur, które kwalifikują dziecko do przyjęcia w progi żłobka lub klubu dziecięcego. Zresztą wystarczy wejść na naszą stronę internetową żłobka, aby dowiedzieć się, jak ta procedura jest prosta i przyjemna.

Jednak przyjrzyjmy się dziś jakie warunki trzeba spełnić, aby zapisać dziecko do żłobka publicznego i porównajmy to do żłobka prywatnego. Czy trzeba składać dodatkowe dokumenty do żłobka prywatnego?

Czy żłobek należy do rejestru żłobków?

Rejestr żłobków i rejestr dziennych opiekunów to aplikacja, która ze względu na urząd gminny wykazuje, czy dany prywatny żłobek, publiczny żłobek czy klub dziecięcy spełnia wymogi prowadzenia żłobka. Jest to weryfikowane jeszcze przed otwarciem placówki przez urzędników państwowych. W rejestrze żłobków znajdziemy również informację, czy dany opiekun widnieje w spisie. Rejestr żłobków jest przydatny, gdyż świadczy o kompetentności prywatnego żłobka lub żłobków publicznych.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka?

Procedury w publicznym żłobku różnią się od prywatnej placówki. W przypadku klubów dziecięcych i wybranej placówki niepublicznej, czyli żłobka prywatnego formalności zależą od podmiotu prowadzącego żłobek. Zazwyczaj wyglądają one następująco:

 • wybierasz idealną placówkę dla Twojego dziecka, w której podoba Ci się sposób prowadzenia żłobka,
 • składasz wniosek i dokumenty dotyczące zapisania dziecka do wybranego żłobka,
 • wpłacasz wpisowe i dowiadujesz się, jakie będą opłaty rodzica,
 • podpisujesz umowę,
 • ustalasz pobyt dziecka w placówce
 • Twoje dziecko uczęszcza do żłobka!

Wysokość opłaty wpisowej i czesnego jest zależna od klubu dziecięcego lub żłobka prywatnego.

Jak wygląda procedura dotycząca zapisania dziecka do publicznego żłobka?

W przypadku żłobków miejskich brane są już pod uwagę pewne kryteria, które dają określoną liczbę punktów. Niestety dziecko musi brać udział w takiej rekrutacji i jest ona niezbędna w sprawie ustalenia wolnego miejsca do wybranej placówki.

Ważne są tu następujące warunki:

 • Czy dziecko ma rodzeństwo (Jeśli kolejne dziecko uczęszcza do żłobka, wpływa to pozytywnie na system rekrutacji)?
 • Czy dziecko jest niepełnosprawne i wymaga to objęcia dziecka opieką szczególną?
 • Czy rodzice dziecka lub rodzeństwo są osobami niepełnosprawnymi?
 • Czy dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka ( taka sama liczba punktów w przypadku samotnego ojca dziecka i samotnej matki)?
 • Czy rodzice pracują lub studiują?

Jeśli uda się Twojemu dziecku zakwalifikować na tym etapie, niezbędne jest dostarczenie ważnych dokumentów, potwierdzających zdobyte punkty do żłobka publicznego, a są nimi:

 • zaświadczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o zatrudnieniu i miejscu zatrudnienia,
 • potwierdzenie dyrektora publicznego żłobka, że rodzeństwo dziecka również uczęszcza do wybranej placówki.

Po całej procedurze i zdobyciu punktów Twoje dziecko uczęszcza do żłobka.

Czy moje dziecko dostanie się do żłobka lub klubu dziecięcego?

W przypadku żłobka prywatnego jest to zależne tylko i wyłącznie od ilości miejsc dostępnych w żłobku. Natomiast w sytuacji żłobków miejskich najważniejsze są punkty, a później ilość miejsc. Opłaty rodzica ponoszone za zapisanie dziecka do żłobka publicznego są z reguły znikome. Sam pobyt dziecka w danej placówce również jest niższy niż w prywatnym żłobku lub klubie malucha.

Warto tu wspomnieć o dofinansowaniu pobytu dziecka z urzędu miasta. Wiele gmin i miast daje możliwość objęcia dziecka opieką, dofinansowując pobyt maluchów w placówkach dydaktycznych. Nowe programy również wspomagają finansowanie, aby mogło uczęszczać dziecko do wybranego żłobka. W taki sposób podczas przyjmowania dziecka do placówki rodzice ponoszą koszt wpisowego, a samo czesne w prywatnym żłobku jest niskie.

Ważne informacje dotyczące zapisania dziecka do żłobka

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko przebywało w żłobkach prowadzonych przez wykwalifikowanych ludzi, pamiętaj, aby sprawdzić, czy wpisano placówkę do rejestru żłobków. To tyczy się także klubu dziecięcego wpisanego do rejestru. Ważna jest także kwestia ustalenia wysokości opłat oraz czas pobytu dziecka w żłobku. Dopytaj także o dodatkowe dokumenty. W przypadku niepublicznego żłobka rodzic nie będzie musiał ich składać. Jednak w kwestii miejskiego żłobka rodzic musi wziąć pod uwagę kryteria rekrutacyjne.

Pragnę nadmienić, że w przypadku prowadzenia żłobka jesteśmy doświadczoną placówką, wpisaną do rejestru żłobków. W sprawie ustalenia wysokości opłat i jaki będzie czas pobytu dziecka, zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki oraz wejścia na stronę internetową żłobka. Tam rodzice dziecka otrzymają wszystkie informacje i poznają nasz żłobek bliżej.